overlay

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
web adresi:
https://shgm.saglik.gov.tr/Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı :
Sağlıkta Kalite Standartları -Hastane: SKS_Hastane_Seti_V_5_R_1.pdf