İşletme Öncesi Hazırlık Birimi
31 Ağustos 2020

-Klinik Branşlaşma ve Planlama Çalışmaları,
-Tıbbi Cihaz ve Ekipman Yönetimi,
-İnsan Gücü Planlama ve Eğitimi,
-Taşınma Yönetimi Süreci,
-Kabul Süreci ve Hizmet Planlaması,
-Kuruluş İşlemleri,
              ile ilgili iş ve işlemleri koordine ederek yürütmek.