Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
01 Ekim 2019

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
web adresi:
https://sygm.saglik.gov.tr/

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 
Kamu Özel İhale Duyuruları
https://sygm.saglik.gov.tr/TR,35990/kamu-ozel-ihale-duyurulari.html

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Birimleri / Daire Başkanlıkları
https://sygm.saglik.gov.tr/TR,28735/daire-baskanliklari.html