Şehir Hastaneleri İşletme Dönemi Mali Konular Çalıştayı
25 Aralık 2018

      İşletme dönemi mali konularla ilgili sorunlu alanların belirlenmesi, çözüm önerilerinin tartışılması, paydaşlar arasında koordinasyonun etkili şekilde sağlanması ve sorumlulukların netleştirilmesi ile mali raporlar için merkezi karar destek sistemlerinin oluşturulması amacıyla toplantı düzenlenmiştir. Toplantı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim BENER başkanlığında ve Genel Müdür Yardımcısı Uz. Dr. Mustafa Sırrı KOTANOĞLU ’nun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Toplantıya; Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden ilgili daire başkanlıklarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg