Taşra Teşkilatında Harcama Yetkilisi ve Harcama Yetkisinin Devri
14 Eylül 2018

Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından; Taşra Teşkilatında Harcama Yetkilisi ve Harcama Yetkisinin Devrine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ait 12.04.2018 tarihli yazısı yayımlanmıştır.     
                 
Tasra Teskilatinda Harcama Yetkilisi ve Harcama Yetkisinin Devri_2.pdf