Eğitim ve Dökümantasyon Birimi
31 Ağustos 2020

-Eğitim,
-Dökümantasyon,

ile ilgili iş ve işlemleri koordine ederek yürütmek.