Şehir Hastaneleri Açılış Süreçleri
10 Haziran 2019

şh açılış süreçleri.JPG
Şehir Hastaneleri Açılış Süreçleri:

-Şehir Hastanesi Açılış İşlemleri,
-Açılış Öncesi Yerinde Değerlendirme Kontrol Listesi,
-Eğitim ve Bilgilendirme,
-Kalite ve Verimlilik Değerlendirme,
-KHGM Şehir Hastanelerine ilişkin İş Bölümü,
-KHGM'nin Fonksiyonu,
-Şehir Hastaneleri Süreç Yönetimi,

ilgili slayt için : ŞEHİR HASTANELERİ AÇILIŞ SÜREÇ yeni logo.pdf


İşletme Kabulü Usul ve Esaslara, web sayfamızın mevzuatlar başlığı altında Yönetmelik alt başlığından ulaşabilir:
(Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile İhale Edilen Sağlık Kampüsü, Şehir Hastanesi veya Benzeri Sağlık Tesislerinin Yapım İşleri İle Ürün Ve Hizmetlerin Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Usul Ve Esaslar)