Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığının Çalışma Esasları Hakkında Yönerge
27 Mayıs 2019