Tıbbi Hizmetler Süreç Yönetimi Birimi
31 Ağustos 2020

-Sağlık Hizmeti Sunumu ve Performans Yönetimi,
-Tıbbi Cihaz ve Ekipman Yönetimi, 
-657'ye Tabii Personel Yönetimi Takibi,
-Firmaya Tabii Personel Yönetimi Takibi,
-YGAP, Psikiyatri,
            ile ilgili iş ve işlemleri koordine ederek yürütmek.