İdari, Mali ve Hukuk Süreçleri Birimi
31 Ağustos 2020

-Sözleşme Yönetimi ve Hukuku,
-Mali İzleme, Analiz ve Raporlama,
-CİMER, SBN, SABİM, Soru Önergeleri,

           ile ilgili iş ve işlemleri koordine ederek yürütmek.