Yardım Masası ve Koordinasyon Kurulu Birimi
31 Ağustos 2020

-Koordinasyon Kurulu,
-Koordinasyon Kurulu Toplantılarının Takibi,
-Yardım Masası Kategori Protokolünün Belirlenmesi ve Kontrol,
-Hata Puanı ve Kesinti Oranı Hesaplamasının Kontrol Edilmesi,
-Yardım Masası Verilerinin Analiz ve Raporlanması,
-Şirket ile İdare Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü,
           ile ilgili iş ve işlemleri koordine ederek yürütmek.