Görev Tanımı
31 Temmuz 2019

        Kamu Hastaneleri̇ Genel Müdürlüğü Hi̇zmet Bi̇ri̇mleri̇ ve Görevleri̇ Hakkında Yönerge 

MADDE 22- (1) (Değişiklik; 17/11/2017 tarihli ve 21695 sayılı Bakan Onayı) (1)

Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;
a) Kamu özel ortaklığı modeli ile finanse edilen sağlık yatırımlarına ilişkin süreçleri takip etmek. Bu yatırımların hizmete açılması ve sonrasındaki iş ve işlemleri yürütmek.
b) Şehir hastanesi idareci ve personelinin kamu özel işbirliği modeli kapsamında uyum eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
c) Koordinasyon kurullarının oluşturulması ve işleyişinin takibini yapmak.
ç) Şirket ile ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü süreçlerini koordine etmek.
d) Yardım masasının işleyişinin takibi ve koordinasyonunu yapmak.