Sözleşme Yönetimi, Kuruluş Işlemleri ve Hukuk Birimi Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2018

Sözleşme Yönetimi, Kuruluş Işlemleri ve Hukuk Birimi


* Diğer birim, kurum ve kuruluşlar ile şehir hastaneleri kuruluş sürecine ilişkin koordinasyonu sağlamak.

* Koordinasyon Kurulu ve Üst Düzey Yönetici Hizmet Koordinasyonu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

* Mevzuat, uyuşmazlık çözüm süreçleri ile hukuki iş ve işlemleri koordine etmek ve yürütmek.

* İdari işler, BİMER, CİMER, SBN, SABİM ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Paylaş