Tıbbi Süreçler Takip ve Koordinasyon Birimi Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2018

Tıbbi Süreçler Takip ve Koordinasyon Birimi


* Tıbbi destek hizmetleri ve diğer tıbbi süreçlere ait iş ve işlemleri koordine etmek.

* Kalite ve akreditasyon ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek.

* Sağlık tesislerindeki taşınma sürecinin iş ve işlemleri koordine etmek.

* Branşlaşma iş ve işlemlerini koordine etmek.

* Tıbbi Ekipman (EK-13)  ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek.

Paylaş