Şehir Hastaneleri Destek Hizmetleri Takip ve Koordinasyon Birimi Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2018

Şehir Hastaneleri Destek Hizmetleri Takip ve Koordinasyon Birimi


* Genel destek hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

* Sözleşme (EK-14) kapsamındaki yöntem beyanları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

* Hizmet alımı şirket personelinin geçişi ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek.

* Personel planlama ve uyum eğitimleri ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek.

Paylaş