Görev ve Yetkiler Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2018

Görev ve Yetkiler


Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Kamu özel ortaklığı modeli ile finanse edilen sağlık yatırımlarına ilişkin süreçleri takip etmek. Bu yatırımların hizmete açılması ve sonrasındaki iş ve işlemleri yürütmek.

b) Şehir hastanesi idareci ve personelinin kamu özel işbirliği modeli kapsamında uyum eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.

c) Koordinasyon kurullarının oluşturulması ve işleyişinin takibini yapmak.

ç) Şirket ile ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü süreçlerini koordine etmek.

d) Yardım masasının işleyişinin takibi ve koordinasyonunu yapmak

Paylaş